Küldetésünk, hogy valóban működő és teljesen környezetbarát tisztítószereket juttassunk el a felhasználókhoz, akik az elvégzendő tisztítási és fertőtlenítési feladatokat könnyen és hatékonyan tudják elvégezni. Eleinte főként ipari tisztítószereket gyártottunk de jelenleg a www.tisztitoszer.hu webáruházban nem csak a cégek és közületek hanem a lakosság is elérheti termékeinket.

Hitvallásunk

Nem támadjuk azokat, akik magas színvonalon szolgálnak. Támogatjuk az erőfeszítéseiket, és együttműködésre törekszünk. Egyedül azokat támadjuk (tisztességes piaci feltételekkel), akik félrevezetnek, rossz irányt mutatnak, vagy másokat megtévesztenek, és tisztességtelenül kihasználnak.

Hiszünk abban, hogy a termékeknek és szolgáltatásoknak kiváló minőségűeknek kell lenniük. Képességeink szerint a legjobbaknak. Elutasítjuk, hogy olyan termékeket vagy szolgáltatásokat ajánljunk értékesítésre, amelyekben nem hiszünk és nem lehetünk rájuk büszkék. Az ügyfeleink minden befektetett forintjáért maximális értéket nyújtunk.

Hiszünk abban, hogy üzleti vállalkozásunk létének alapja az ügyfél. Erőnket az adja, hogy képesek vagyunk szolgálni őket. Mindenben, amit teszünk, becsületesek, megbízhatóak vagyunk, és az ő érdekeiket szem előtt tartva járunk el.

Hiszünk a munkatársak fontosságában. Tiszteljük azokat, akik kapcsolatban állnak velünk. Tiszteljük őket, mint embertársainkat, tiszteljük jogukat a döntésre, hogy maguk határozzák meg szakmai pályafutásuk céljait. Sosem fogunk embereket olyan tárgyként kezelni, akik a vezetés céljai szerint manipulálhatók. Lehetőségeink határáig mindent megteszünk, hogy munkatársainknak biztosítsuk a munkahelyi feltételeket személyes céljaik megvalósításához. Olyan vállalati légkört és feltételeket kell teremtenünk, hogy akik ösztönzést éreznek magukban, fejlődhessenek, tanulhassanak, lehetőségük legyen az előléptetésre, a nagyobb sikerre anélkül, hogy megfosztanánk őket döntési szabadságuktól.

Hiszünk abban, hogy a tisztességes és becsületes munkával megkeresett profit jó dolog. A profit teszi lehetővé, hogy fenntartsuk üzleti vállalkozásunkat, a profittól függ, hogy képesek vagyunk-e megvalósítani azokat a célokat, amelyekért vállalkozásunkat létrehoztuk. Nem vagyunk hajlandóak non-profit alapon együttműködni az ügyfeleinkkel, hacsak nem vallunk kudarcot igényeik kielégítésében.