A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának célja, hogy az innovációs és kreatív területeken dolgozók felismerjék ennek a fontosságát, és úgy tudják hasznosítani, hogy hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek. Ezért az SZTNH számos olyan programot indított, amely a szellemi alkotó-, innovációs- és K+F tevékenységet támogatja, emellett gyarapítja a cégek – különösen a kis- és középvállalkozások – iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteit.

A megállapodás legfőbb törekvése, hogy az innovációs ügynökség programjai által mentorált társaságok tudatosabban kezeljék létrehozott szellemi tulajdonukat, és megtanulják, hogyan tudják azokat hasznosítani. A vírushelyzet, a jelenleg is zajló háború és az ezek miatt fellépő gazdasági nehézségek ugyanis rávilágítottak arra, hogy a szellemitulajdon-védelemben olyan potenciál van, amely segít újabb gazdasági lehetőségeket kiaknázni, és nagyobb segítséget jelent, ha a cégek tudatosan foglalkoznak az oltalomszerzéssel.

Pomázi Gyula és Jónás László

„A vállalkozásfejlesztésben komoly segítséget nyújtó Design Terminallal azért is örülünk a közös munka lehetőségének, mivel a velük kapcsolatban álló kutatás-fejlesztésben és az innovációban érdekelt cégeknél számtalan olyan termék és szolgáltatás születik meg, ahol kifejezetten fontos a szellemitulajdon-védelem. Nemzetközi színtéren már nem kérdés, hogy oltalmak (szabadalom, védjegy, designoltalom stb.) nélkül egyáltalán nem biztos a gazdasági siker. Együttműködésünk éppen arról szól, hogy a Design Terminallal kapcsolatban álló vállalatok jobban megértsék, hiába van szellemi tulajdonuk, annak megóvása és a szellemitulajdon-jog érvényesítése mára elengedhetetlenné vált, ha lépést akarnak tartani a konkurenciával" – fogalmazott Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.

„A Design Terminal 12 országban szervez inkubációs programokat, és több mint 1000 vállalkozás fejlesztésében működött már közre" – mondta Jónás László szakmai vezető, ügyvezető. Hozzátette: „amellett, hogy helyben segítjük a cégek érvényesülését, kiemelt figyelmet fordítunk azok nemzetközi fejlődésére, terjeszkedésére is. Többek között ezért is vettük örömmel az SZTNH-val való együttműködést, hiszen kutatások bizonyítják, hogy a nemzetközi sikerek egyik fontos eleme, hogy az adott cég rendelkezik-e szabadalommal. A jövőben az általunk mentorált cégek olyan tudás birtokába kerülnek, amely már az első lépésektől segítheti őket ebben".

A megállapodás célja, hogy erősítsék az innovatív vállalkozások és a befektetők szellemitulajdon-védelmével kapcsolatos ismereteit. Megmutassák, hogy lehet biztonságosan ismertté tenni a hazai innovatív megoldásokat, termékeket és szolgáltatásokat; tudatosítsák az iparjogvédelmi oltalomszerzésben rejlő üzleti lehetőségeket, és szélesebb körnek tegyék lehetővé, hogy kihasználják a hazai és európai uniós oltalomszerzési pályázatok nyújtotta lehetőségeket.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az érdeklődő vállalkozásoknak elkészíti az ingyenesen igénybe vehető szellemivagyon-diagnózist (IP Scan), amely segít megérteni, milyen szellemitulajdon-védelmi eszközökkel érdemes élnie az adott cégnek, és hogyan is kell elvégezni az oltalmazási folyamatot, emellett segítenek tájékozódni az aktuális hazai és nemzetközi iparjogvédelemmel kapcsolatos pályázati lehetőségekről.