A díjátadó ünnepséget jelenlétével megtisztelte Sulyok Tamás köztársasági elnök, Varga Zsolt András, a Kúria elnöke, Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök 2024. június 21-én az MMA székházában, a Pesti Vigadóban. Az eseményen köszöntő beszédet mondott Hankó Balázs kinevezett kulturális és innovációs miniszter.

„Az MMA köztestületi díjainak öt kategóriája a művészet társadalomban betöltött szerepére irányítja a figyelmet" – fogalmazott Turi Attila elnök a kitüntetések átadásakor. A köztestületi díjakat a magyar szellemi élet azon jeles képviselői kapják, akik kiemelkedő munkásságuk, életművük révén maradandót alkottak a művészet, a művészetelmélet vagy a művészetszervezés területén. Odaadó, bátor és áldozatos tevékenységükkel hozzájárultak a magyar művészet közkinccsé tételéhez és a kultúránkban rejlő értékek tartós megőrzéséhez. Az MMA elnöke Széchenyi István példáját említve kiemelte, felemelő érzés megtapasztalni, hogy évszázadok elteltével is vannak, akik a tehetség mellé az elhivatottságot is örökül kapják, és életpéldájukon keresztül továbbadják az utánuk következőknek.

Hankó Balázs kinevezett kulturális és innovációs miniszter ünnepi beszédében elmondta: az elmúlt évek alatt a Magyar Művészeti Akadémia népes erős intézménycsaláddá fejlődött, a fiatalabb korosztály számára kialakította ösztöndíjprogramját, és létrehozta regionális központjait. Az MMA célja, hogy az ország hét régiójában is tevékenykedve, a hazai és a határon túli magyarlakta területek művészeti, kulturális életében meghatározó szereplő legyen.

„A magyar kultúrát mindenki számára elérhetővé, vonzóvá kell tennünk, hogy az életünk mindennapi részévé váljék – erősítette meg Hankó Balázs. – Egyszerűnek hangzó, felemelő, de egyáltalán nem könnyű feladat ez, amelyben a mi felelősségünk, hogy közösen olyan struktúrákat alkossunk, amelyek segítik a kultúra minél szélesebb körbe való eljutását. Egyszerre kell a népi kultúrát, hagyományainkat, az anyanyelv ápolását mindennapjaink részeként megtartani, és a magas kultúra alkotásait is megvédeni mindazon hatásoktól, melyek manapság azt kikezdik. Hagyományaink az identitásunk, létezésünk legelemibb alkotói. Közös missziónk nem lehet más, mint nemzeti identitásunkat büszkén megőrizni, és a magyar kulturális élet értékközvetítő szerepét megerősíteni!"

A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérmét Vattay Dénes népművelő kapta, akinek tevékenységét a lokalitás, a helyi közösségek szolgálata iránti szoros elköteleződés, az új megoldások folyamatos keresése jellemezi. Vattay Dénes segítője volt a zalai színjátszómozgalomnak, később a művelődési házak országos szakmamegújító programjának, a Nyitott Ház kísérletnek is. Szerteágazó közösségi tevékenységeit – mint a helyi sajtó organizálása, közösségi programszervezés, ifjúsági önkormányzatok segítése, francia-magyar nemzetközi kapcsolatok építése, kistérségi együttműködések kialakítása – minden alkalommal az élő közösség szolgálata, a párbeszédteremtés motiválta. Vattay Dénes a kitüntetés átvételekor felelevenítette az egykori közös együttműködést Turi Attilával, és megköszönte, hogy neki ítélték a barátja és kollégája, Kovács Flórián emlékére alapított díjat.

Aranyérmet a Fortepan szabad felhasználású, közösségi fotóarchívumnak ítélték oda. A fotóarchívumot 2010 őszén alapították, elődjét két barát, Tamási Miklós és Szepessy Ákos hozta létre az 1980-as években. A gyűjtemény érdekessége, hogy a képek ingyen, pusztán forrásmegjelöléssel szabadon használhatók, ami az egyre emelkedő felhasználói díjak korában felbecsülhetetlen jelentőségű adomány. A gyűjtemény darabjai Magyarország hétköznapjait mutatják be a 19. század végétől 1990-ig. A Fortepan szerteágazó tevékenysége a fotók kutatásából, gyűjtéséből, rendszerezéséből, feldolgozásából, megőrzéséből áll, amelyek a későbbiekben történelmi, szociológiai, építészeti, művészeti vagy kulturális antropológiai vizsgálatok alapanyagául szolgálhatnak.

A kép azé, aki nézi, ez a mi jelmondatunk – jelentette ki Török András művelődéstörténész, a Fortepan önkéntes menedzsere köszönő szavaiban. „A képeket nem tekintjük a sajátunknak, csak megőrzésre, terjesztésre vesszük át, és az eredetit alapesetben visszaadjuk a családoknak, hiszen ott van az a legjobb helyen – mondta. – Jelenleg 197 ezer 900 fénykép található a gyűjteményben, nagy felbontásban, és minden fotó ingyenesen tölthető le, önkiszolgáló módon."

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díjában részesült Banner Zoltán művészettörténész, művészeti író, költő és előadóművész. A laudációban elhangzott: a díjazott művészetszervezői tevékenysége kiemelkedő mind Romániában, mind Magyarországon. Banner Zoltán számos képzőművészeti kiállítást rendezett, művészeti katalógusokat szerkesztett, rádióban és televízióban is bemutatta, népszerűsítette Erdély 20. századi művészeti alkotásait. Legjelentősebb műveinek egyike az „Erdélyi magyar művészet a XX. században" (Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1990).

Banner Zoltán írásaiban, rádiószerepléseiben számos jeles képzőművészünk életművének méltatója, elemzője. 92 évesen is aktív résztvevője a magyar művészeti életnek. Ezt szavaival is bizonyította: „Ez a díj olyan posztamens, ahonnan magasabbról kiálthatom világgá az igazságom – mondta. – Az én igazságom pedig az erdélyi magyar művészet igazsága: a megőrzés és a megmaradás missziója."

A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíjában részesült Schrammel Imre keramikus-szobrászművész, a nemzet művésze. A laudáció kiemelte: Schrammel Imre összetett, a magyar kerámiaművészetet gazdagító alkotói, művészetnevelői, művészetszervezői, művészetképviseleti tevékenysége a mai napig meghatározó. Műveinek együttese a korai hollóházi tárgyaktól a konstruktív alakzatokon, a fegyverrel átlőtt-roncsolt szabályos plasztikákon, a madártetem-maradványok kompozícióin, a mitológiai és bibliai alakok fájdalmasan deformált alakjain át a karneváli, tündöklő színekben játszó mázas porcelánfigurákig, majd a csendélet-plasztikákig és az állatszobrokig ível. A kitüntetett a budapesti Magyar Iparművészeti Főiskola mellett Pécsett is tanítványok százait készítette fel és indította el a művészpályán. Schrammel Imre 1992-ben 21 társával együtt alapító tagja volt a Makovecz Imre vezette MMA társadalmi szervezetnek.

„Meg vagyok hatva, hogy ezt a nagy megtiszteltetést a művésztársaimtól kaptam. Erre igazán büszke lehetek" – tolmácsolta Szunyoghy András festő- és grafikusművész, az MMA rendes tagja Schrammel Imre szavait. – A II. világháborút követően a szilikátok robbanásszerű fejlődése a művészetelmélet felfogását is megváltoztatta, ezért szükségesnek tartottam naplószerűen leírni, lerajzolni a mindenkor aktuális helyzetet. Most ezeknek a naplóimnak a rendezésével foglalkozom. Negyven év anyaga jött össze 1984-től napjainkig: 36 kötetbe rögzítettem mindazt, amit ebben az ellentmondásokkal és váratlan fordulatokkal teli időszakban megéltem."

Életműdíjában 2024-ben Ilia Mihály irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő részesült, akinek kutatási területe a Nyugat első nemzedéke, a két világháború közötti és a határokon túli magyar irodalom története. A kitüntetett neve elválaszthatatlan a Tiszatáj folyóiratétól, amely Ilia Mihály főszerkesztősége idején emelkedett országos színvonalú periodikává. A hetvenes évek elején az elsők között írt Kányádi Sándorról, Sütő Andrásról, Bálint Tiborról, Farkas Árpádról – az erdélyi magyar irodalom nagy évtizedét főképpen ő tudatosította idehaza. Publikációi mellett kiemelkedő jelentőséggel bír levelezése is, amelyben összekötő szerepet ellátva hívja fel a figyelmet a szellemi értékekre és kapcsolódásokra.

Ilia Mihály az életműdíj átvételekor felidézte a pillanatot, amikor rádöbbent: arról az irodalomról, amely a trianoni békeszerződés után Magyarországon kívül került, nem beszélnek az egyetemen. Mintha valami titok övezné – nem tanítják. Ezért is fordult a figyelme a határon túli irodalom felé. A díjátadó művészeti programjában közreműködtek az MMA ösztöndíjasai: Soós Réka népdalénekes, Csabay Domonkos zongoraművész és Csiby Gergely színművész. Darabos Péter táncművész partnere Nemcsényi Alíz volt, kísért: Puskó Márton prímás és zenekara. Az esemény moderátora Zavaros Eszter operaénekes, az MMA korábbi ösztöndíjasa volt.

Fotók: MMA - Kékesi Donát és Nyirő Simon