2021-ben kezdődött meg az SZTNH digitalizálási projektje, amelynek eredményeként eddig csaknem 450 ezer oldalnyi dokumentum elektronikus archiválási munkái valósultak meg. A projekt által egy olyan egyedi dokumentumgyűjtemény vált elérhetővé, amely segítheti a jog- és technikatörténeti kutatásokat.

A tavaly lezajlott folyamat során a többi között a XX. század eleji Védjegylajstromok, a Központi Védjegyértesítők 1901 és 1949 közötti számai, valamint a hivatal első húsz évéből származó több mint 65 ezer szabadalmi leírás vált egyszerűen elérhetővé a kutatók számára.

Most pedig újabb, nagyjából 25 ezer oldalnyi anyaggal bővült a Hungaricanán elérhető hivatali dokumentumgyűjtemény. Ennek az egyik alapját az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle és elődlapjainak 1988 és 2005 közötti lapszámai képezik. 1988 és 1990 között – a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő megújításának eredményeként – hivatalos mellékletként jelent meg, eleinte évi 4, majd 6 lapszámmal, 1991-2000-ig pedig Iparjogvédelmi Szemle néven évente jellemzően 6 alkalommal.

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2001-) a hivatal kéthavonta publikált szakmai folyóirata, amely a szellemi tulajdon egészét monitorozó, elméleti és gyakorlati kérdéseket egyaránt ismertető kiadvány. 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg.

A most elérhetővé vált gyűjtemény másik nagy szeletét az úgynevezett out-of-commerce, azaz kereskedelmi forgalomban már nem kapható jog- és technikatörténeti szakkönyvek adják. 2021. június 1-jétől hatályosak azok a szerzői jogi szabályok, amelyek révén a könyvtárak, archívumok a gyűjteményük részét képező, kereskedelmi forgalomban nem elérhető műveket digitalizálhatják és online elérhetővé tehetik.

A Frecskay János Szakkönyvtár állományából mostantól 50, ebbe a körbe eső kötet is elérhető a Hungaricana weboldalán. Hozzáférhetővé váltak a többi között a hivatal korábbi megjelenésű és az iparjogvédelmi ismereteket megalapozó Iparjogvédelmi kézikönyvei, a gazdag technikatörténeti forrásként használható Műszaki nagyjaink című könyvsorozat kötetei, de más érdekességek is. Így például a hazai fényképezés történetét feldolgozó Magyar fotográfia története – a fémképtől a színes fényképig című kötet Szilágyi Gábor tollából vagy Borsy Károly műve A pécsi nyomdászat kezdetei címmel.