A fenntarthatósági jelentés kiemelt célja, hogy a BÉT információkat biztosítson a befektetők és a szélesebb közvélemény számára a fenntarthatóság terén végzett tevékenységeiről. A jelentés részletezi a tőzsde 2023-2025 évi fenntarthatósági stratégiáját, valamint a stratégia mentén az év során megvalósított kezdeményezéseit.

Kettős célrendszerben hajtják végre stratégiát: egyrészt a vállalat saját mindennapi működésében törekszik az ESG elvek magas szintű meghonosítására, ezáltal is irányt mutatni a hazai tőkepiaci szereplőknek, másrészt a kibocsátó vállalatok és a tőzsde körüli ökoszisztéma számára kíván támogatást nyújtani fenntarthatóság területén.

A piaci szereplők fenntartható átállásának elősegítése érdekében a BÉT 2023-ban folytatta a korábbi években megkezdett szabályozási támogatást, oktatási programjait, valamint a piaci infrastruktúra fejlesztését, amelyekről a jelentés részletes beszámolót nyújt.

Az elmúlt év során a tőzsde – számos ESG témájú hazai és régiós konferencián – előadóként törekedett a tőkepiacokat érintő kérdésekben véleményt formálni, fenntarthatósági témájú oktatási kezdeményezéseivel pedig a hazai tőzsdei vállalatok felkészültségét fejleszteni.

A tőzsde honlapján az év végére elkészült a tőzsde zöld kibocsátásait bemutató dedikált felület, amely segítségével a BÉT zöld tőzsdei termékeivel kapcsolatos minden információ egy helyen megtalálható. Újdonság, hogy a tőzsde Felelős Társaságirányítási Bizottságának tevékenysége és felelősségi köre is kibővült, és immár Fenntarthatósági és Felelős Társaságirányítási Bizottságként működik.