Az RCH szerelvényei 2020-ban 426 ezer tonna, 2021-ben 503 ezer tonna fát továbbítottak hazai és külföldi célállomásokra. 2022-ben a belföldi fafuvarozás további növekedésére lehet számítani, a magyar lakosság ugyanis nem várt mennyiségben vásárol tűzifát készletre, ezzel biztosítva a téli fűtés lehetőségeit.

A résztvevők rámutattak arra, hogy az egyeskocsi-fuvarozásnak az elmúlt év második felében bevezetett kormányzati támogatási rendszere megnyitotta az utat a magyar fa piaci versenyképességének hosszú távú megőrzéséhez, fokozottan bekapcsolta az erdészeteket a nemzetközi kereskedelembe, és munkahelyek ezreit védi meg a vasúti ágazatban. Az állami szerepvállalás lehetővé tette az értékesített fa mennyiségének jelentős növelését és újabb szállítmányok átterelését közútról a környezetbarát vasútra.

A fakitermelés során a rakodóhelyeken, illetve -állomásokon adott idő alatt csak egy-egy vagonnyi mennyiség gyűlik össze, amelyet a legösszetettebb és ezért drága vasúti technológiával, az egyeskocsi-fuvarozással lehet a rendeltetési helyére eljuttatni. A magas üzemi költségek miatt azonban a vasútvállalatok a támogatás nélkül kénytelenek lettek volna megszüntetni ezt a szolgáltatást.

A VERGA Zrt. szervezésében immár nyolcadik alkalommal megrendezett önkéntes hulladékgyűjtési eseményen a Bakonyerdő Zrt. a Vérteserdő Zrt., a Zalaerdő Zrt., az Ipolyerdő Zrt., a Kaszó Zrt., a SEFAG Zrt., KEFAG Zrt., valamint a Rail Cargo Hungaria és a Rail Cargo Logistics - Hungaria vezetői vettek részt.

A magyar fa versenyképességéhez hozzájárult az RCL-HU által kidolgozott innovatív logisztikai megoldás is: eszerint a cég az erdésztársaságok által különböző helyeken feladott szórt küldeményes vagonokból hat állomási gyűjtőponton irányvonatokat képez, amelyek eljuttatják a fát távoli rendeltetési helyükre. A feladat teljesítésében közreműködik a Rail Cargo Hungaria, valamint a Rail Cargo Carrier horvátországi és szlovéniai vontatási vállalatai.