Az együttműködéssel a jegybank az ország gazdasági és pénzügyi versenyképességének hosszú távú javítása érdekében segíti a minőségi közgazdasági oktatást és kutatást. Az ösztöndíjak egyaránt irányulhatnak alap-, mester- és doktori képzésre, de van olyan lehetőség is, amikor a jól tanuló hallgató az önköltséges státuszát váltja ki ezzel a támogatási formával. Sőt, a jegybank külön kategóriában, úgynevezett kiválósági ösztöndíjat is adományoz az arra érdemeseknek.

Az ösztöndíjakat a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapszak, az alkalmazott közgazdaságtan alapszak, a közgazdasági elemző mesterszak, a biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak, a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak, a közgazdaságtani doktori iskola hallgatói kaphatják meg. A 2015/2016-os tanév első félévében 54 hallgató kiválósági, 32 önköltséges, 8 kutatási kiválósági, kettő pedig önköltséges doktori képzést segítő ösztöndíjban részesült.

Az MNB és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) közös megállapodása az ösztöndíj-rendszer mellett több más programot is tartalmaz – hangsúlyozta műsorunkban az oktatási igazgató. E megállapodás nyomán jött létre a BCE-n az MNB Tanszék, amelynek gondozásában zajlik a gazdasági kormányzás című tantárgy oktatása idén februártól. A tanszék oktatói között szerepelnek tudományos fokozatú oktatók és nagy tapasztalattal bíró szakemberek is. Így többek között Szapáry György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke, volt washingtoni nagykövet, Kocziszky György, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, Kolozsi Péter Pál a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense vagy éppen Palotai Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója.

A beszélgetés során Dubéczi Zoltán reagált arra a felvetésre is, mely szerint többször lehet hallani azt a vádat, hogy az MNB „rátelepedett” a Corvinus Egyetemre. Az oktatási igazgató ezt egyértelműen cáfolta, mondván, a két intézmény között az együttműködés cseppet sem újkeletű. Olyannyira nem, hogy a szorosabb kooperációra vonatkozó javaslatot az egyetem tette le az asztalra, és abban is megállapodtak, hogy további új oktatókat hoznak majd itthonról és külföldről. Ahogyan Dubéczi visszautasított azokat a rosszízű megjegyzéseket is, amelyek szerint BCE MNB-Tanszéke csak az unortodox monetáris politikát tanítaná.

Az igazgató kiemelte: az oktatói gárdában sokféle nézetű szakember megfér, a legfontosabb a korrekt versenyhelyzet megteremtése. Április végén például egy külföldi vendégprofesszor tart majd előadásokat. A sao pauloi közgazdasági egyetemről érkező Paulo Roberto Feldman nem csak a Corvinuson, hanem a Pécsi Tudományegyetem geopolitikai doktori tagozatán is megosztja majd nézeteit a hallgatókkal.

Mint ismert, a jegybank oktatási politikáját több támadás is érte az év elején a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) részéről. Ezzel kapcsolatban Dubéczi elmondta: az MTA Közgazdaságtudományi Albizottságától és a Közgazdasági és Jogi osztály egyik albizottságától, olyan tagoktól, akik a Corvinus-on tanítanak, valóban érkeztek  megjegyzések. Az MNB részéről azonban most is csak azt tudják mondani, mint korábban:
állnak elébe a konzultációknak, amennyiben azok szakmai tartalmúak.

A Közgazdasági Szemlében tavaly júliusban, a hazai közgazdász-képzés romló színvonaláról megjelent írásra reagálva az oktatási igazgató megjegyezte: meglehet, hogy a színvonal nem minden szempontból elégséges és a képzés is széttöredezett, de a korábbi, a közgazdasági képzésbe évről-évre belépő ötszázas gólya-tábor háromszázra apadásában szerepe van a demográfiai folyamatoknak is, azaz a népesség természetes fogyásának.

Az MNB célja mindenesetre az, hogy a közgazdász szakmát újra népszerűvé tegye, és belátható időn belül minden évben újra elérje, vagy legalább megközelítse a felsőoktatási tanulmányaikat kezdők száma minden az ötszázat.

A BCE közgazdaságtudományi karán létrejött a jegybanki elemző specializáció is, amelynek oktatása 2016 szeptemberében kezdődik. A tervek között szerepel egy önálló monetáris jegybanki közgazdász mesterszak létesítése és akkreditáltatása, amely a Deutsche Bundesbank egyetemének (Bundesbank Hochschule) mintáját alapul véve egy korszerű és rendhagyó szakkal bővítené a magyar közgazdasági képzést. Az MNB emellett együttműködik a BCE társadalomtudományi karával is, ahol létrehozták a gazdaságföldrajzi, geo-ökonómiai és fenntartható fejlődés intézetet.

Dubéczi Zoltán mindezeken felül beszámolt a jegybank új, ambiciózus tervéről is. Belátható időn belül ugyanis reális lehetőséget lát arra, hogy egy vagy két magyarországi egyetem felkerüljön a világ top 100-as felsőoktatási listájára. Véleménye szerint, ha Szingapúr, Kína vagy Dél-Korea egyetemeinek sikerült top 100-as pozíciót kivívnia a különböző ranglistákon, Magyarország miért ne lenne képes ugyanerre.

Szingapúrnak két egyeteme is van, amelyek a legjobbak közé tartoznak, pedig néhány évtizeddel ezelőtt egyetlen hasonló felsőoktatási intézményük sem volt. A most vagy a jövőben alapítandó magyar felsőoktatási intézményeket pedig már célzottan érdemes felkészíteni erre a szerepre.

Nagyon fontos feladat a felsőoktatásba befektetni - vallja a szakember -, az ugyanis a versenyképesség fejlesztésének és megőrzésének a záloga. A Magyar Nemzeti Bank a gazdasági és társadalmi tudományok területén küldetésének tartja a magas szintű szakemberképzést. Statisztikailag kimutatott tény, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélyei sokkal kedvezőbbek az alacsonyan képzett csoportokhoz képest. Sőt, az iskolai végzettség egyfajta munkanélküliség elleni biztosításnak is tekinthető. A 2008-ban kirobbant gazdasági válság idején a magasabban képzett csoportok munkanélküliségi rátája érdemben alacsonyabb szintről és sokkal kisebb mértékben emelkedett, mint az alacsonyan képzetteké.

Ám, hogy ne csak a fővárosról essék szó, az oktatási igazgató beszámolt a kecskeméti és a szolnoki főiskola jelenleg is tartó összevonásáról. A közös egyetem hivatalosan július elsejétől indul, most épül az új a campus, modern tantermekkel, könyvtárral, korszerű informatikai eszközökkel felszerelt oktatási helyiségekkel és kollégiummal. Szeptembertől pedig az új, 2016/2017-es tanévben már megkezdődik az oktatás az egyetemen az új gazdasági alapképzéssel.

A beszélgetést itt hallgathatja meg:

A műsor együttműködő partnere a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány.