A FŐTÁV Zrt. számára kiemelt fontosságú kérdés a rendszerelemek, köztük az ügyfélhez „legközelebb” eső hőközpontok minél hatékonyabb üzemeltetése. A helyszíni jelenléttel végzett hőközpont-üzemeltetési hatékonyság növelésének eszköze a távfelügyeleti rendszer, amely a felügyelt technológia általános automatizáltsági szintjét is emeli. Ennek révén elérhető, hogy a helyszíni beavatkozások számát és időráfordítását csökkentsük.

A távhőrendszerbe integrálandó fogyasztók túlnyomó részben hagyományos, földgáztüzelésű kazánokkal rendelkeznek, melyek a technológia fejlődése miatt elavultak és az új tüzelőberendezésekhez képest rossz hatásfokkal üzemelnek. Az új fogyasztók egy kisebb csoportját új építésű ingatlanok teszik ki, melyekben a fűtést távhőszolgáltatás segítségével fogják megkezdeni, elkerülve új tüzelőberendezések, új kémények létesítését.

A KEHOP-5.3.1-17-2018-00035 számú projekt fontos része továbbá a meglévő távhővezetékek korszerűsítése. A primer vezetékhálózat elemei, a távhő-vezetékek jelentős része fejlesztésre szorul, fajlagos hőveszteségük részben a környezeti hatások miatt, részben a korunk elvárásainak nem megfelelő anyagok miatt viszonylagosan magasnak mondható. A távvezetékek mai igényeknek megfelelő technológiaváltásának köszönhetően a hőveszteségek és a pótvízveszteségek csökkentése jelentős energiamegtakarítást eredményez.

A projekt fizikai befejezését 2021. március 30-ra tervezik.

A fejlesztések eredményeként éves szinten

  • a hőközpontok távfelügyeletbe kötésével, korszerűsítésével 9 261 GJ-lal kisebb hőigény jelentkezik, amely 7 912 GJ tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben, továbbá 184 485 kWh villamos energia megtakarítás prognosztizálható,
  • új vezetékszakaszok kialakításával, új fogyasztók hálózatra kapcsolásával éves szinten megközelítőleg 93 487 GJ fosszilis tüzelőanyagból származó tüzelőhő elmaradásával lehet számolni,
  • a meglévő távhővezetékek korszerűsítésével éves szinten: 5 210 GJ-lal kisebb hőveszteséggel lehet kalkulálni, így a fejlesztés 4 452 GJ tüzelőhő megtakarítást eredményez a távhőtermelő egységekben,  fentieknek köszönhetően 7 190 tonna CO2 kibocsátás csökkenés érhető el.

A projektről bővebb információt a www.fotav.hu oldalon olvashatnak.