A korábban informatika néven ismert tantárgy továbbfejlesztéseként, az új Nemzeti Alaptanterv alapján az idei tanévtől már digitális kultúra tanórákkal találkozhatnak a gyerekek, ennek oktatásában nyújt segítséget a Debreceni Egyetem szakemberei által kidolgozott, a ProSuli támogatásával megvalósuló kétszemeszteres, akkreditált felsőfokú szakképzés.

A pedagógusok digitális kompetenciafejlesztését célzó kooperáció első pilléreként a pilot időszakot követően, idén már 10 pedagógus vesz részt az egyetemi szakvizsgát adó képzésen. A 2022 szeptemberében indult kurzus alapvetően már gyakorló tanároknak szól, függetlenül attól, milyen szakon oktatnak. A tandíj több mint 90%-át a Yettel ProSuli program vállalta át.

A képzés keretében oktatott tantárgyak a digitális kultúra jellegzetességeire fókuszálnak, valamint a digitális képességeket fejlesztik. A pedagógusok a többi közt részt vehetnek neveléspszichológiai órákon, tanulhatnak a számítógépes gondolkodásról, a digitális szövegkezelésről, az adatvizualizálásról és a digitális óraszervezésről, valamint programozási alapismereteket és prezentációs technológiákat is szerezhetnek. A második szemeszterben a tervezési ismeretek gyakorlati alkalmazása történik, valamint a hallgatók a tanultak alapján saját témát választanak és szakdolgozatot írnak.

A képzést indító Média- és Könyvtártudományi Intézetben eddig is fontos szempont volt a digitális képességek oktatása, fejlesztése, valamint annak a digitalizálódó világnak és a hozzá kapcsolódó eszközöknek a megértése, amelyben a mindennapjainkat éljük. Az új képzés e két területet kapcsolja össze.

„A tanárok részéről több csatornán is érkezett hozzánk az igény, hogy segítségre lenne szükségük a digitális képességeik fejlesztésében. Azt láttuk, hogy a pandémia felgyorsította és előtérbe helyezte ezt az igényt. A pedagógusok ugyan sok mindent megtanulnak maguktól is, de a képzés remek lehetőséget ad arra, hogy a témában jártas és kompetens szakemberektől lehessen tudást szerezni, a módszertant megismerni, majd azt a mindennapokban alkalmazni" – mondta dr. Kálai Sándor, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékének egyetemi docense.