A sérelemdíj új intézmény a Ptk-ban, párhuzamosan azzal, hogy megszűnt a korábban is ellentmondásosan kezelt, hányatott sorsú nem vagyoni kártérítés intézménye.

A nem vagyoni kártérítés legnagyobb hibája az volt, hogy a sérelmet szenvedett félnek gyakran megalázó, hosszadalmas módon kellett bizonyítania, hogy őt sérelem folytán joghátrány érte.

A bíróságok is nagyon „szemérmesek” voltak az ítélkezésük során, és néha nevetségesen alacsony összegben határozták meg a kártérítés összegét, hacsak maradandó testi fogyatékosság nem következett be – mondja Nadray Katalin ügyvéd-szakjogász.

Már nem kell bizonyítani

A szakember mint elmondta, a Ptk. legjelentősebb újítása e körben, hogy a sérelemdíjat nem kártérítésként kezeli, és ezzel megszabadítja a jogsértés áldozatát a hosszadalmas bizonyítási kötelezettségtől.

A jövőben nem kell bizonyítani, hogy a jogsértés hátrányt okozott, a jogsértés ténye önmagában megalapozza a sérelemdíj iránti igényt. A sérelemdíj egyfajta szankcióként alkalmazandó, az esetleges hátránynak a sérelemdíj összegszerűségének megállapításában lehet jelentősége.

Paragrafus a Monitor Délutánban

Folytatódik az új Polgári törvénykönyv fontos változásait bemutató sorozat. Dr. Nadray Katalin ügyvéd-szakjogásszal minden csütörtökön 16.00-16.30 között Érczfalvi András beszélget.

A sérelemdíj csakis egy összegben állapítható meg, e körben a korábbi járadék fizetésének lehetősége megszűnik (tudnunk kell azonban, hogy vagyoni kár ellentételezéseként a járadék lehetősége továbbra is fennmarad.) Mivel a sérelemdíj a személyiségi jogok megsértéséhez tapad, az arra vonatkozó igény nem örökölhető. A igény csak személyesen érvényesíthető.

„Mivel az élethez és a testi épséghez való jog alapvető személyiségi jognak tekinthető, a sérelemdíj ezáltal bevonul a kártérítés körébe is, annak ellenére, hogy a sérelemdíj nem kártérítés. Arra gondolok, hogy például egy gépjármű baleset során elszenvedett sérülés miatt sérelemdíj is követelhető a korábbi nem vagyoni kártérítés helyett – amint azt a fentiekben már kifejtettük – a korábbiaknál sokkal kedvezőbb bizonyítási feltételekkel.

Az új Ptk-t bemutató sorozatunk előző részeit itt találja.

A szakértővel teljes interjút pedig itt hallgathatja meg: