Langmáhr Tamás jogosult a Lock-Up Periódus során részvényeit vagy azok egy részét (amelyik alkalmazandó) értékesíteni az alábbi esetekben:

  • amennyiben: (i) olyan részét értékesíti részvényeinek, amellyel 50% + 1 szavazattal bíró tulajdonos marad a Kibocsátóban; és (ii) az ilyen értékesítés részvényenkénti ára megegyezik vagy meghaladja a 3.702.- Ft vételárat.
  • amennyiben részvényei kapcsán a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlat érkezik.

Vitkovics Péter részvényes jogosult a Lock-Up Periódus során részvényeit vagy annak egy részét (amelyik alkalmazandó) értékesíteni az alábbi esetekben:

  • amennyiben: (i) legfeljebb 6.000 darab törzsrészvényt értékesít; és (ii) az ilyen értékesítés részvényenkénti ára meghaladja a 3.702.- Ft vételárat.
  • amennyiben részvényei kapcsán a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlat érkezik.

 

(A kép közepén látható Langmáhr Tamás és Vitkovics Péter)

Az értékesítési tilalom mindkét esetben vonatkozik a részvények adásvétel útján történő értékesítésére, elajándékozására, apportként történő átadására, kölcsönzésére, egyéb módon történő elidegenítésére, illetve bármilyen módon történő megterhelésére is.