A 2022. január 1. napját követően indult közbeszerzési eljárás eredményeként megvalósított építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is –, amely a fenti értékhatárt eléri, csak az Üvegkapun történő regisztrációval és annak használatával végezhető. – magyarázza a KCG Partners Ügyvédi Társulás.

De mi is az az Üvegkapu

Az Üvegkapu a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képező informatikai rendszer, amelynek elsődleges célja az építési munkaterületre történő – mind a vendégek, mind az ott foglalkoztatottak általi – belépés, továbbá az építési munkaterületről történő kilépés adatainak anonimizált módon történő tárolása, melyek segítségével a jogszerű építőipari foglalkoztatás előmozdítható, a szerződéses kapcsolatok nyomon követhetőek, valamint a rendszerbe kerülő adatok elemezhetőek.

 

 

Ennek értelmében a 2022. január 1-ét követően induló építési-beruházási célú közbeszerzési eljárásokban az építőipari cégeknek vállalniuk kell azt a feltételt, hogy naprakészen rögzítik és nyilvántartják az építési területre belépők, így a foglalkoztatottak és az alvállalkozók ki- és belépési adatait. Az Üvegkapu használatával összefüggő kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során az ellenőrzést végző hatóság különösen a foglalkoztatottak és a vendégek építési munkaterületen tartózkodásának jogszerűségét, illetve az Üvegkapu használatának szabályszerűségét ellenőrzi.

Mivel valós idejű információk állnak majd rendelkezésre arról, hogy egy adott építési területen éppen hányan és kik dolgoznak, milyen adó- és járulékfizetéssel párosulva, így az adóhatóság az adatokat összevetheti majd az egyéb adatszolgáltatásokból rendelkezésre álló információkkal és a keresztellenőrzés követően az előszűrt, problémás vállalkozásoknál ellenőrzéseket végezhetnek.

Az Üvegkapu alkalmazásának feltételei

Az Üvegkapu rendszer alapja az informatikai rendszerben történő adatrögzítés melyhez elengedhetetlen a foglalkoztatottak és vendégek építési munkaterületre való be- és kilépése beléptető rendszer használatával.

Az Üvegkapu használatát megelőzően valamennyi foglalkoztató köteles a rendszerben regisztrálni. Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor. Az Üvegkapu automatikus adattovábbítással az e-építési naplónak átadja a foglalkoztatottak jelenléti adatait, az e-építési naplóból automatikus adattovábbítással átveszi az adószámot, továbbá a kormányrendeletben foglalt más nyilvántartáshoz vagy adatbázishoz is kapcsolódhat, ha az nem jár személyes adat átadásával. – fejti ki a KCG Partners.

A jogalkotó szándéka szerint az Üvegkapu rendszer használata minimális adminisztrációs terhet jelent majd, miközben nagyban szolgálja a gazdaság fehérítését és a munkavállalók biztonságát. Ugyanakkor az is látható, hogy a beléptető kapuk és a beléptető pontok elhelyezése, illetve a beléptetést biztosító alkalmazás használatának betanítása nem elhanyagolható anyagi és logisztikai terheket ró majd a foglalkoztatókra.

Szankciók

A foglalkoztatóknak fél éves türelmi időszak áll rendelkezésére a rendszerhez való kapcsolódásra és a rendszerrel való együttélés megszokására, mivel joghátrány 2022. július 1-jéig nem állapítható meg és nem köthető ki.

Hogyan fogadta a szakma

A KCG Partners munkatársai szerint a munkavállalók tartózkodását, adatait minden korábbinál összetettebb módon számon tartó nyilvántartás létrehozása a szakma véleménye szerint időszerű volt, ugyanakkor adatvédelmi aggályok is felvetődnek, tekintve hogy az informatikai rendszer valós időben tartja számon, figyeli az építési területen tartózkodó jogosult foglalkoztatottakat és a jelen lévő vendégeket. A fentieken túl továbbá olyan gyakorlati kérdések is felmerülhetnek, hogy mi történik akkor, ha a foglalkoztató csatlakozik a rendszerhez, de a munkavállalók nem használják megfelelően a rendszert?

 

 

Például elfelejtenek be és kijelentkezni, vagy munkaidejüket rugalmasan kezelve az egyik nap 10 órát, míg a másik nap 6 órát dolgoznak. Ebben az esetben a foglalkoztatót vagy a munkavállalót marasztalják? Illetve mi a teendő olyan építkezéseken, ahol számos alvállalkozó is jelen van, mindenkinek fel kell állítania a saját beléptetési pontját, vagy lehetőség lesz azok közös használatára és a költségek megosztására?

Ezen kérdésekre a válaszok biztosan megérkeznek majd 2022 januárjáig, addig a foglalkoztatók pedig felkészülhetnek az új rendszer életbelépésére.

A témában készült beszélgetésünket itt meghallgathatják. Párkányi Ritával és Glavatity Dénessel Lakatos László beszélgetett.