A városüzemeltetésben széles körben elterjedt és bevált ún. Stadtwerke-modell számos európai városban – köztük például Bécsben, Koppenhágában, Kölnben, vagy Düsseldorfban – is sikeresen működik.

A Főváros már korábban, a 2010-es évek derekán is tervezte a heterogén, széttagolt működésű budapesti közműcégek összevonását, míg 2020 decemberében döntést hozott ennek tényleges megvalósításáról. A korábbi szolgáltatók az összeolvadást követően egységes irányítás mellett, hat belső divízióként vesznek részt Budapest közműellátásában – miközben megőrzik több évtizedes múltra visszatekintő szakmai hagyományaikat, teljes eszközállományukat, munkavállalóikat és önálló arculatukat.

Az összeolvadó társaságok elkülönült működésük utolsó évében, 2020-ban az alábbi mérleg szerinti eredménnyel zártak:

Az összeolvadásra vonatkozó tulajdonosi döntés szellemében, 2021. év első felében a társaságok már „virtuális Stadtwerke"-ként működtek, míg formálisan 2021. szeptember 1-jétől a hat szolgáltatás egyetlen cég keretében, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-ben működik.

Az összeolvadás komoly megtakarításokat és szinergiákat jelentett, különösen az informatika, a létesítmény- és járműpark-üzemeltetés, a beszerzések, az eszköz- és humánerőforrás-gazdálkodás területein. A Budapesti Közművek 2021. évi záró munkavállalói létszáma magasabb a jogelőd társaságok összesített korábbi létszámánál, miközben a vezetők száma csaknem 25%-kal, a díjazásban részesülő igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok száma 60%-kal csökkent.

„Rendkívül komoly teljesítménynek tartom a Budapesti Közművek közel 4500 dolgozója, és a társaság menedzsmentje részéről azt a munkát, amit a Stadtwerke-modell budapesti bevezetésével és egyre hatékonyabb működtetésével elvégzett. Lépten-nyomon működési szinergiákba botlunk, ezt jól mutatja, hogy a jogelőd társaságok 2020. évi 5,1 milliárd forintos összesített veszteségével szemben a Budapesti Közművek első, 2021. évi beszámolója 1,8 milliárd forintos mérleg szerinti adózás utáni eredményt mutat. Sajnos az idei év rendkívüli finanszírozási nehézségei miatt a pozitív eredmény idén már nem valószínű" – fogalmazott Mártha Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója.

Mivel a Budapesti Közművek társasági formája Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az adózott eredmény osztalékként nem fizethető ki, azt a társaság saját fejlesztéseire, a budapesti közműszolgáltatások színvonalának megőrzésére és lehetőség szerinti emelésére fordítja.