Május 26-án tartották „A versenyjog jelenlegi trendjei" című konferenciát. A rendezvényen a szlovák és a cseh versenyhatóság vezetői, illetve vezetőhelyettesei mellett Bak László, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese képviselte a magyar hatóságot.

A konferencia két nagyobb témára összpontosított. A résztvevők a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését vitatták meg a versenyhatósági ügyekben, valamint a versenyjogi világ fejleményeit a pandémia és az ukrajnai háborús helyzet okozta piaci zavarokra, így különösen az ellátási láncok akadozására és jelentős áremelkedésekre tekintettel.

A rendezvényen nagy érdeklődéssel fogadták az európai szinten is egyedülálló gyorsított ágazati vizsgálat intézményét, ami alapesetben 30 napon belül lehetővé teszi a piacok versenystruktúrájának átvilágítását, a versenyproblémák feltárását és a megfelelő hatósági fellépést.  A koronavírus-járványra tekintettel bevezetett jogintézmény – annak pozitív tapasztalataira tekintettel – a COVID-19 veszélyhelyzet lejártával véglegesedni fog a magyar Versenytörvényben.

A GVH négy különböző piacon lefolytatott gyorsított szektorvizsgálatai olyan piaci tapasztalatokkal bővítették a versenyhatóság ágazati ismereteit, amelyek a Visegrádi Együttműködés többi országának szemszögéből is hasznosnak bizonyultak.

„A gyorsított ágazati vizsgálat igazi magyar versenyjogi sajátosság, amely megteremti a megfelelő hatósági fellépés esélyét, legyen az akár versenypártolás, ajánlás a jogalkotó részére vagy egy konkrét versenyfelügyeleti eljárás megindítása. A jövőben is alkalmazni kívánjuk ezt a piacfeltáró eszközt" – mondta Bak László.

A pozsonyi rendezvény egy hónapon belül immár a második vezetői szintű szakmai eszmecserét jelentette a Visegrádi Együttműködés kötelékébe tartozó versenyhatóságok között. A V4 legutóbbi, április végi budapesti versenyjogi konferenciáján Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke a visegrádi országok hatékony versenyhatósági együttműködésének fontosságát hangsúlyozta.