A csoportos adóalanyiság választásával számottevően egyszerűsíthető a csoporttagok közti ügyletek elszámolása, hiszen ezekre vonatkozóan nem, vagy csak részben kötelező alkalmazni a transzferárazási szabályokat. Ebbe – bizonyos feltételek teljesülése esetén – a transzferár-dokumentáció elkészítésének kötelezettsége és az adóalap kölcsönös módosítására vonatkozó rendelkezés is beletartozik – áll a MAZARS összefoglalójában.

„Különösen megfontolandó a TAO-csoport választása olyan hazai kapcsolt vállalkozások esetében, amelyek között nagyszámú dokumentálandó tranzakció zajlik, illetve olyan esetekben is, amikor szokásos piaci ár megállapítása – az ügyletek speciális jellege miatt – nehézségekbe ütközik – foglalta össze H. Nagy Dániel, a MAZARS adóigazgatója.

Hozzátette: a csoportos társasági adóalanyiság választásához egyidejűleg több fontos tényezőt és feltételt is figyelembe kell venni – így elősorban azt hogy minden kapcsolt vállalkozás megfelel-e a szabályozás követelményeinek. Az adóalap meghatározása is kihívásokat jelenthet: az új kamatlevonást korlátozó szabály kötelező alkalmazása miatt a csoportos adóalanyiság választása akár kedvezőtlen is lehet a csoport számára. A szakember szerint a pontos kedvezmények és lehetőségek csak az adott helyzet és a részt vevő vállalkozások pontos ismeretében – szakértői segítséggel – tervezhetők meg.

A csoportos adóalanyiság például érdemi adómegtakarítással járhat olyan cégcsoportoknál is, amelyekben van veszteséget termelő csoporttag, hiszen az a veszteségelhatárolásra, illetve a veszteségek felhasználására vonatkozóan is újdonságokat tartalmaz. A csoportos társasági adóalany adóalapja ugyanis a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege lesz. A közös adóalap tehát nem kerül nettósításra a veszteséges évet záró tagok veszteségeinek összegével, ugyanakkor a tagok egymás között érvényesíthetik a csoportos adóalanyiság tagjaként keletkezett veszteségeiket.

H. Nagy Dániel szerint ugyanakkor megfontolást igényel, ha a csoport valamely tagja egyébként adókedvezmény érvényesítésére jogosult vagy már megkezdett adókedvezményét érvényesítené a továbbiakban is, hiszen eltérő szabályok vonatkoznak pl. a fejlesztési adókedvezményre, illetve a látványcsapatsportok támogatásának adókedvezményére.