Az elmúlt évek felsőoktatási reformja és a piaci szereplők jelenléte az egyetemeken lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy olyan tudást szerezzenek, amellyel sikeresen és gyorsan integrálódhatnak a munkaerőpiacra. A duális képzésnek köszönhetően a diákok már tanulmányaik utolsó két évében teljes értékű munkavállalókká válhatnak. Ezzel szemben a joghallgatók és sok esetben a munkaadók élménye is az, hogy a pályakezdő jogászok ismeretei nem esnek egybe azokkal az elvárásokkal, amikkel az első munkahelyen szembesülnek.

Statisztikai adatok szerint pedig a későbbiekben a jogászok mintegy fele pályaelhagyó lesz, amely vélhetőleg elkerülhető lehetne, ha a joghallgatóknak már az egyetemi évek alatt alkalmuk lenne megismerkedni a joggyakorlat különböző területeivel és az így szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján, megalapozottan dönthetnének arról, hogy melyik pályamodellt válasszák. Mindezzel jelentős forrásokat takarítva meg a felsőoktatásban, azok hatékonyabb felhasználást lehetővé téve. A Studia Pragmatica program ezeket az anomáliákat kívánja orvosolni.

A jogászképzésről, ahogy idáig ismertük – hibák, hiányosságok

Az országban elérhető képzések egységesen a nemzeti felsőoktatási törvényben lefektetett 6 hetes szakmai gyakorlatot határozzák meg követelményként az abszolutórium megszerzéséhez. Ez sok esetben nem kínál kielégítő lehetőséget gyakorlati szakmai ismeretek elsajátítására.

Természetesen annak semmi akadálya, hogy a hallgató ennél hosszabban időzzön egy munkahelyen, de a tapasztalatok alapján a diákoknak nem mindig van meg a belátásuk arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hanem mint a kötelező dolgokkal általában, csak igyekeznek letudni. Így fordulhat elő, hogy van, aki úgy szerez abszolutóriumot, majd szakvizsgát, hogy valós munkaerőpiaci tapasztalattal nem rendelkezik. Ezekben az esetekben a leendő munkaadóra aránytalanul nagy betanítási teher hárul, különösen annak fényében, hogy a hallgató ideális esetben 5 évet tölt az egyetemen.

Hogyan lehet javítani ezen? – a reform lényege

A Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSz) 10 éve vesz részt a joghallgatók továbbképzésében és a tehetséggondozásban. Kezdettől fogva elkötelezettek amellett, hogy fejlesszék a hallgatók azon készségeit, amelyek szükségesek a munkaerőpiacra történő belépéshez, és amelyek fejlesztésére az egyetemi képzésben sok esetben nincs lehetőség. Így a szakkollégium a jogszakmai tárgyak mellett kiemelt figyelmet fordít a készségfejlesztésre. Az idei félévben vezetéstechnika, retorika, hivatalos kommunikáció, jogklinika és a Studia Pragmatica programon keresztül szakmai gyakorlaton való részvételre is lehetősége van a hallgatóknak.

A program lényege, hogy a szakkollégium hallgatói valós ügyeken dolgozhatnak, így az elméleti tudást egyből próbára tudják tenni a gyakorlatban. Az új készségek elsajátítása mellett további cél, hogy hosszú távú karrierutat építsenek a résztvevőknek, hogy minél előbb megtalálják azokat a területeket, melyekben kiteljesedhetnek. A programba jelentkező hallgatók nemcsak saját szakmai előmenetelüket, de a tágabb közösséget is építik, mert munkájukkal hozzájárulnak a fenntartható szakkollégiumi működéshez is.

Mit szól ehhez a jogi piac? – a megvalósítás első lépései

A fenti reform megvalósítását célul tűzve pilot projekt indul 2022. október elején egy jellemzően üzleti jogi területekkel foglalkozó, budapesti ügyvédi iroda közreműködésével. A Studia Pragmatica program keretében 5 joghallgató kezdi meg itt a gyakorlati munkát, nem csupán 6 hetes időtartamban, hanem a vizsgaidőszakok kivételével folyamatosan.

„A kiválasztott joghallgatók nálunk, a tapasztaltabb kollégákkal együttműködve, kezdettől fogva összetett és kihívást jelentő jogi munkát végezhetnek, így jó betekintést kaphatnak a magyar és nemzetközi jogi ügyekbe" – mondta el dr. Kamocsay-Berta Eszter, a KCG Partners Ügyvédi Társulás vezető ügyvédje. „Meggyőződésünk, hogy a magas szintű jogi szolgáltatást a kollégák tudása, elhivatottsága és ügyfélközpontú szemlélete határozza meg" – emelte ki a jogász, majd hozzátetette: „a Studia Pragmatica program együttműködő partnereként szeretnénk biztosítani annak a lehetőségét, hogy a részt vevő joghallgatók a szakma magas szintű gyakorlásához szükséges ismereteket megszerezzék, és így közösen emeljük újabb szintre a jogászképzést".

A Monitor Délután műsorunkban dr. Kamocsay Berta Eszterrel és dr. Ónodi Fruzsinával Ércfalvi András beszélgetett.