A múlt héten a jogszabály gyakorlati jelentőségével foglalkoztunk, magyarán azzal, hogy a munkáltatók terheit és a munkavállalók fizetését hogyan értini a változás a bajba jutott ágazatokban. Erről szóló cikkünket itt olvashatják el. A sorozat második felében a munkajogi kérdésekről lesz szó.

Munkajogi megfontolások

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben ugyanakkor sok munkáltató ellehetetlenülhet, és már az eddig kialkudott bérek megfizetése is nehézkessé válhat. A Kormány által hozott rendkívüli intézkedések lehetőséget teremtenek a munkajogi szabályoktól való eltérésre a munkáltató és a munkavállaló közös megállapodásával. Ez az eltérés akár a munkavállaló kárára is történhet az átmeneti időszakban. Ez azt is jelentheti – különösen, ha a munkahelyek megőrzése a cél – hogy a munkavállalóval korábban megállapodott nettó munkabér megőrzésére is lehetőség van kétoldalú szerződésmódosítással és az új szabályozás szerint számított bruttó bér csökkentésével. A korábbi nettó munkabér elérésének összköltsége ugyanis minimálbér esetén 60 ezer forinttal; míg átlagkereset esetén 140 ezer forinttal csökkent, azaz ennyivel kevesebbet von el az állam közterhek formájában egy-egy munkavállaló esetében.

Fontos megjegyezni, hogy mindezek átmeneti szabályok, amelyek a kormányzati kommunikációra is figyelemmel a teljes gazdasági ellehetetlenülés meggátolását és a munkahelyek megőrzését célozzák. Kiemelendő ugyanakkor, hogy az általános munkajogi szabályoktól való átmeneti eltérés lehetősége nem jelenthet a munkáltatónak korlátlan felhatalmazást, a munkajog alapelveire véleményünk az átmeneti időszakban is tekintettel kell lenni.

Fontos felhívni a figyelmet továbbá, hogy a Magyarország Kormánya által 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Kormány olyan rendeletet alkothat, amellyel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. Mindezekre tekintettel az eddig megszokott munkajogi jogszabályi környezet a járványveszély idején folyamatos változásban lehet, a jogszabályok fokozott figyelemmel kísérése ezért minden munkáltató részéről alapvető fontosságú.

A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg. A KCG Partners jogi szakértőivel, Megyesi Adriennel és Zsoldos Bálinttal Érczfalvi András beszélgetett.