A társaság 2019-ben mintegy 850 ezer tonna szemes terményt fuvarozott Nyugat- és DélEurópába. A megrendelők eddigi jelzései alapján az idei volumen túllépheti az egymillió tonnát, a legfontosabb desztinációk: Olaszország, Németország, Hollandia és Görögország. A társaság az év második felében hetente akár 25, egyenként átlagosan 25 kocsiból álló exportszerelvényt indít a magyar silókból és rakodóhelyekről.

A forgalomnövekedés az év első öt hónapjában rendkívül intenzív volt. Ebben szerepet játszott a koronavírus-járvány következtében kialakult különleges helyzet is, amely akadályozta – bizonyos olaszországi célállomások esetében lehetetlenné tette – a közúti fuvarozást, és forgalmakat terelt át a vasútra.

A javuló teljesítményhez hozzájárultak a Rail Cargo Hungaria újabb, a fuvarozás feltételeinek javítása érdekében hozott hatékonyságnövelő intézkedései. A gabonavonatok nagyobb részét a társaság flottájához érkezett Vectron mozdonyok juttatják el rendeltetési helyükre. A nagyteljesítményű vontatójárművek lehetővé teszik 2200 tonna kiterheltségű szerelvények képzését és továbbítását, ami kedvezően hatott a fajlagos fuvardíjakra.

A költséghatékonyságot a kocsiforduló-idők csökkentésével is sikerült javítani. Ennek érdekében a speditőröktől beszerzett információkat felhasználva részletes heti tervek készülnek a rakodások időpontjáról, valamint az üres és a rakott kocsik várható érkezéséről. A kaposvári Cargill Takarmány Zrt. a rakodás meggyorsítása érdekében egy új beruházással növelte silókapacitását. A dél-dunántúli régió és Olaszország közötti zökkenőmentes közlekedés elősegítése érdekében a társaság gyorsította a határátmenet folyamatát: mozdonycsere nélkül, az RCC - Croatia mozdonyvezetői továbbítják a vonatokat.

Az RCH dedikált határállomási koordinátor feladatkört alakított ki a szerelvények áthaladásának megkönnyítésére, az ezzel kapcsolatos informatikai és irányítási támogatást külön szakértő nyújtja Pécsről.

A harmadával csökkent fordulóidő hozzájárult ahhoz is, hogy a Rail Cargo Hungaria 750 dedikált gabonakocsiból álló flottája 100%-os kihasználtsággal képes ellátni a megnövekedett feladatokat.

Az RCH felkészülten várja a hamarosan kezdődő aratás után jelentkező újabb igényeket. Az összes magyar gabona- és olajosmag-exportból az RCH 12%-kal részesedik, amely kiemelkedő teljesítmény, mivel az összes export mindössze 20%-a bonyolódik vasúton.