Az őstermelői igazolványok használatának jogszerűségét a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága ellenőrzi. 

Amikor az értékesített termék mennyisége több annál, mint amennyit az őstermelő a saját gazdaságában termelni képes, az igazgatóság az őstermelői igazolványt visszavonja.

A visszavonási lehetőség eddig is fennállt, de nem tartalmazott határidőt, ez most kiegészítésképpen került be a tervezetbe: 2 hónaptól 2 évig szólhat a visszavonás.

A tervezet átalakítja a Növényvédelmi Bizottság összetételét is

Szakmailag ez a szervezet gondozza a Növényvédelmi Módszertani Gyűjteményt. A bizottságnak jelenleg 17 tagja van, ebből 9-et állami szervezet jelöl. A módosítás 19 tagúra bővíti a bizottságot, amelynek 11 tagja szakmai szervezet és csak 8 tagot jelöl állami szervezet, illetve miniszter. Így helyet kap abban a Greenpeace Magyarországi Egyesület, az Országos Méhészeti Egyesület és a Növényvédő Szer Kereskedők Szakmai Egyesülete által jelölt 1-1 ember is.