A Nemzeti Tehetség Program (NTP) második alkalommal indította útjára a helyi tehetségtámogatás hónapját, amelyben az adott településeken működő közösségek nélkülözhetetlen támogatói szerepére irányítja rá a figyelmet. A Zalaegerszegen készült filmmel a Nemzeti Tehetség Program szeretné megmutatni azt a kitartó munkát, amit a városban a tehetségekre fordítanak és amely jó példaként szolgálhat minden település számára.

A Nemzeti Tehetség Program különböző pályázatokon, intézményeken és ösztöndíjakon keresztül segíti a tehetséges fiatalokat, ám egy tehetség kiteljesedése szempontjából kiemelt jelentősége van annak is, hogy a legszűkebb környezetétől mennyi odafigyelést, biztatást, szakmai támogatást kap.

Számos jó példa van már arra, hogy egy helyi közösség, önkormányzat hogyan, milyen formában tudja segíteni a helyben élő kiemelkedően tehetséges gyermekeket, fiatalokat. A kampány célja ennek a támogató háttérnek a megismertetése. A kitüntető elismeréssel jelenleg 30 önkormányzat rendelkezik. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város a Nemzeti Tehetség Programmal összhangban támogatja a tehetséges diákokat abban, hogy még sikeresebbek legyenek tanulmányaikban és útmutatást kapjanak az életben.

Zalaegerszeg tehetséggondozó programja
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten támogatja azon helyi egyesületek munkáját, amelyek a legtöbb tehetséges fiatalt nevezik a város által szervezett Zegasztár tehetségkutató televíziós versenyre. A kiemelt szervezeteket - Zalai Táncegyüttes, Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, Albatrosz Táncsport Egyesület, Gála Társastáncklub - jelentős önkormányzati támogatásban részesítik, amely kiszámítható feltételeket biztosít a szakmai műhelyek működéséhez.

A támogatás különösen nagy segítséget jelent azon tehetséges fiatalok esetében, akik önerőből nem tudják megvásárolni a versenyeken való részvételhez szükséges hangszereket, formaruhát, felszereléseket, vagy nem tudják fedezni teljes mértékben a felkészülési, képzési költségeket.

Mert a tehetség számít! – A Nemzeti Tehetség Program országos munkája
A Nemzeti Tehetség Program évente mintegy 300-350 ezer hazai és külhoni tehetséges magyar fiatalt támogat közvetett vagy közvetlen módon. A program keretében, a 2009-2021 közötti időszakban több mint 17 000 projektről mintegy 28 milliárd forintról értékösszegben született támogatói döntés. 2022-ben mintegy 4,4 milliárd forint áll majd rendelkezésre a tehetségek sikereinek elősegítésére. A hazai költségvetésben rendelkezésre álló forrás alapját az 1%-os adófelajánlások képezik, ezt a Kormány 2015 óta minden évben kiegészíti. Az adóbevallás során bárki nyilatkozhat úgy, hogy adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlja fel, ezzel felkarolva egy tehetséges fiatalt.