• A program alapja a nemzetközi telekommunikációs piacon alkalmazott strukturális szeparáció. A folyamat részeként a jelenleg 4iG Nyrt.-ben működő informatikai és rendszerintegrációs tevékenységet is önálló informatikai vállalatba szervezik.
  • Az átalakítással a 4iG tőkepiaci holdingvállalattá alakul. Az előzetes becslések szerint a strukturális szeparáció 400 milliárd forintot meghaladó cégérték-növekedést eredményezhet. A transzformációs program 2025-ben zárul.

A cégcsoport 2023-ra egy stabil bázissal rendelkező infokommunikációs vállalatcsoporttá fejlődött a kelet-közép-európai régióban, ugyanakkor az informatikai és telekommunikációs üzletágakban további üzleti és működési szinergiák kiaknázására van lehetőség. A párhuzamosságok megszüntetése, a bevétel- és költségoldali szinergiák tökéletes kihasználása, illetve az érték- és a versenyképesség növelése érdekében a vállalatcsoport átfogó átalakítási program megvalósítását jelentette be.

A program alapja az a nemzetközi telekommunikációs piacokon alkalmazott strukturális szeparáció, amely a tőkebevonás érdekében az üzleti-kereskedelmi tevékenység és az infrastruktúra szétválasztását, önálló cégekbe szervezését jelenti. A strukturális szeparáció eredményeként a 4iG az elsők között lesz Európában, aki megvalósítja vezetékes távközlési infrastruktúrájának leválasztását.

„A transzformációs folyamat megvalósításának egyik legfontosabb célja a hazai és külföldi hálózati- és mobilinfrastruktúránkban lévő értéktöbblet monetizálása. A kereskedelmi tevékenységek és az infrastruktúra szétválasztásától a jelenlegi becsléseink alapján 400 milliárd forintot meghaladó cégérték növekedést várunk" – mondta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke a vállalatcsoport átalakítása kapcsán.

„Az átalakítás az üzleti és működési szinergiák tökéletes kihasználását teszi lehetővé, amely pozitív hatással lesz vállalataink eredménytermelő képességére és működési hatékonyságra. Az infrastruktúra vállalatunkban tervezett tőkebevonás, pedig lehetőséget biztosít hitelállományunk jelentős csökkentésére, illetve szélesítheti a csoport forrásbevonási lehetőségeit is. Mindezen folyamatok összessége pedig jelentős mértékben hozzájárul a részvényesi értékteremtéshez" – nyilatkozta az elnök.

A cégcsoport a távközlési és informatikai üzletágait érintő transzformációja három terület, a távközlési-kereskedelem, távközlési-infrastruktúra és informatikai-kereskedelmi egységek kialakítását célozza meg. Az átalakítás során a társaság távközlési vállalatait üzleti-kereskedelmi, valamint infrastruktúra vállalatokká alakítja, majd a szétválasztott funkcióknak megfelelően integrálja működésüket.

A folyamat részeként a jelenleg 4iG Nyrt.-ben működő informatikai és rendszerintegrációs tevékenységet önálló vállalatba szervezik. Hasonlóan az informatikához a csoport űripari és technológiai érdekeltségeit az iparág globális növekedési lehetőségeit jobban kihasználó önálló egységbe vonják össze. Ezek központi irányítását és stratégiai vezetését a holdingvállalat adja, amely országhatárokon átívelően támogatja és koordinálja a teljes cégcsoport tevékenységét, eredményességét és az üzleti stratégia végrehajtását.

A transzformáció lehetőséget teremt a hálózati- és mobilinfrastruktúra kisebbségi üzletrészének értékesítésére, a cégcsoport versenyképességének fokozására, a hitelállomány csökkentésére, ennek köszönhetően pedig további növekedésre, jelentős infrastrukturális fejlesztések megvalósítására, illetve a legmodernebb technológiák korai alkalmazására is.