A Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) 2014. szeptember 1-jén jött létre az Óbudai Egyetemen. Célja, magyar nyelvű online kurzusok fejlesztése és terjesztése által elérhetővé tenni a felsőoktatásban megszerezhető tudást, elsődlegesen a Kárpát-medencei magyarság, másodsorban szerte a világon minden magyar anyanyelvű ember számára. A Centrum hálózatként működik, melynek résztvevői a magyarországi és határon túli magyar tannyelvű egyetemek/főiskolák. Megalapítása óta 22 magyarországi és 14 határon túli intézmény csatlakozott a hálózathoz, kurzusain eddig több mint 30 000 diák vett részt. Oktatási formáját tekintve olyan kredittel vagy igazolással elismert online képzés, mely mindenki számára nyitott, a kurzusok nem helyhez kötöttek, és a tananyag elsajátításának ütemét a hallgató szabályozza. A Hálózathoz csatlakozó egyenrangú intézmények minden tudományterületen maguk is készítenek és meghirdetnek kredites magyar nyelvű kurzusokat, diákjaik pedig felvehetnek kurzusokat a Hálózat bármely intézménye által meghirdetettekből, ezzel növelve szabadon választott tárgyaik kínálatát.

Az élethosszig tartó tanulás jegyében, a K-MOOC kurzusai azok számára is ingyenesen elérhetőek, akik már kikerültek a felsőoktatás intézményeiből, de visszavágynak, szeretnének még tanulni, új információkat elsajátítani és azok számára is, akik soha nem is voltak hallgatók, ám ezáltal mégis bepillantást nyernek a felsőoktatásba, tesztelni és képezni tudják önmagukat. Jelen projekt keretében alapvető cél a kurzuskínálat növelése 45 darab új tananyag fejlesztésével, másodlagos cél pedig a rendszer működését biztosító infrastrukturális háttér megerősítése.