Az OTT-ONE Nyrt. rendkívüli tájékoztatása szerint könyvvizsgálója – a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya által lefolytatott minőségellenőrzési eljárást lezáró határozatnak eleget téve – április 12-én visszavonta a kibocsátó 2019. évi éves jelentésének részét képező független könyvvizsgálói jelentését. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátó továbbra sem felel meg a Magyar Nemzeti Bank tavaly április 16-i, a részvényei tőzsdei kereskedésének felfüggesztésére vonatkozó határozatában rögzített elvárásnak.

Eszerint ugyanis az OTT-ONE-nak nemcsak a felfüggesztésre közvetlen okot adó közzétételét, de az időközben keletkező valamennyi rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét maradéktalanul teljesítenie kell. Az intézkedés kiszűri annak lehetőségét, hogy a pénzügyi, gazdálkodási adatokra vonatkozó információhiányos időszakban nem kellően megalapozott befektetési döntések szülessenek a cég részvényei kapcsán.

Mint emlékezetes, az MNB tavaly azért függesztette fel a kibocsátó részvényeinek tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó hiányosan – lényegi, a tőzsdei befektetők számára megítélését potenciálisan érintő információt elhallgatva – tette közzé, hogy könyvvizsgálója visszaadta a 2020-as pénzügyi év könyvvizsgálatára vonatkozó megbízását.

Ezt követően a jegybank 2021. május 17-én 1 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki az OTT-ONE-ra, mivel (összefüggésben az auditor hiányával) elmulasztotta határidőre közzétenni a 2020. évre vonatkozó, független könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó éves jelentését. Az MNB ezután tavaly november 29-én újabb 1 millió forintos felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a kibocsátót a 2021. I. félévi jelentés közreadásának elmulasztása miatt. A jegybank mindkét alkalommal felszólította a társaságot az elmaradt közzétételek haladéktalan pótlására.

Az MNB időközben célvizsgálatot is végzett a kibocsátónál a tiltott piaci manipulációra, a bennfentes információ haladéktalan nyilvános közzétételére, illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását áttekintve. Ennek nyomán 111 millió forint bírságot szabott ki, mert az OTT-ONE többször elmulasztotta közzétenni rendkívüli tájékoztatását a részvényei értékét, hozamát érintő információkról. Eközben nem érdemi, illetve olykor nem megalapozott, nem teljes körű vagy valótlan információkat tett közzé, később mellőzve az azokat negatívan korrigáló tájékoztatásokat. A kibocsátó emellett számos esetben a keletkező bennfentes információkat nem haladéktalanul tette közzé.

Noha a cég időközben elkészítette és közzétette 2020-as éves jelentését, illetve 2021. első félévi jelentését, a 2019. évi beszámolóra vonatkozó független könyvvizsgáló jelentés visszavonása okán továbbra sem teljesíti a jegybank korábbi határozatában előírt feltételeket, hiszen az éves jelentés elengedhetetlen tartalmi eleme a független könyvvizsgálói jelentés. Az MNB eközben párbeszédet is folytat a kibocsátóval annak érdekében, hogy az OTT-ONE a korábbi célvizsgálat egyes, a befektetők szempontjából releváns megállapításaival összefüggésben is tájékoztassa a nyilvánosságot. A kibocsátó részvényei – a befektetők érdekeinek védelmében – valamennyi, rendszeres és rendkívüli közzététel maradéktalan pótlásával térhetnek majd vissza a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe.

Nádra Ildikóval, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivő-helyettesével Nagy Károly beszélgetett.