Rigó Csaba
Rigó Csaba

A minap számolt be az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt az elmúlt évi tevékenységéről a Közbeszerzési Hatóság. A 2015-ös eseménydús esztendő egyben jubileumi év is volt a szervezet számára: éppen húsz éve, 1995-ben született meg ugyanis az első olyan törvény, amely a közbeszerzéseket szabályozta - hangsúlyozta Rigó Csaba. A tavalyi év egyébként számos újdonságot, új törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, az európai uniós irányelvek átültetését a hazai jogrendszerbe és gyakorlati változásokat is hozott az előző esztendőkhöz képest.

Az idei év azonban nem ígérkezik ennyire változatosnak, már csak azért sem, mert lezárult az uniós támogatások 2007-2013-as időszaka. Az ominózus periódus alatt több mint 14 ezer eredményes eljárás zajlott le, melyek megközelítőleg 1932 milliárd forintos összértéke pedig a harmadik legmagasabb a közbeszerzések magyarországi történetében. A közbeszerzésekben az elmúlt tíz esztendőben - éves átlagban - a magyar bruttó hazai termék (GDP) átlagosan hat százalékát költötték el - vont gyors mérleget az elnök. Az építési beruházások, árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések megközelítőleg egyaránt egyharmad-egyharmad arányban részesedtek a felhasznált összegekből.

A hangsúlyok azonban változtak - hívta fel a figyelmet Rigó Csaba. Minden jel szerint módosul az a hosszú évek óta fennálló, egyoldalú gyakorlat, amely szerint a multinacionális vállalatok kapják a legtöbb megrendelést. E téren a szakember tizenkét év óta nem tapasztalt javulásról számolt be: 2015 kiugró esztendő volt a tekintetben is, hogy a kis- és közepes vállalkozók által elnyert közbeszerzések aránya darabszámot illetően megközelítően 84 százalékot tett ki, míg érték alapján ismét ötven százalék fölé emelkedett, egészen pontosan 51,3 százalékot tett ki. Úgy tűnik, egyértelmű a trendforduló. A kormány célja a kis- és közepes vállalkozók helyzetbe hozása a közbeszerzések esetében is, aminek érdekében rögzítették a nemzeti eljárási rendet, könnyítettek a pályázati technikán: többek között bevezették a nyilatkozati elvet, csökkentették az adminisztratív terheket.

A Közbeszerzési Hatóságot az Európai Unió és a magyar kormány is ellenőrzi, ám autonóm szervezet, és csak az Országgyűlésnek alárendelt. Ezért is számoltak be a gazdasági bizottságnak - jelezte az elnök. Hozzátéve, hogy a szervezet törvényben meghatározott feladata a közbeszerzések törvényességének és átláthatóságának a felügyelete. Az új szabályozással a jogalkotó bővítette a hatóság feladatait annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegye a közbeszerzéseket, és azokat fokozottabban számon lehessen kérni. Például a szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzése körében azt ellenőrzik, hogy a vállalt kötelezettségeket miképpen teljesítik a valóságban. A bejelentések alapján szúrópróba jelleggel vizsgálódik a hatóság, miközben szolgáltatóként is hozzájárulnak a jogszerűség megtartásához - hangsúlyozta Rigó Csaba.

A vizsgálat a műszaki részletekre éppen úgy kiterjed, mint a pénzügyi területre - sorolta. Szondázható például a beépített anyagok mennyisége, minősége, valamint az ár, és az is, hogy a fizetési ütemezés megfelel a vállaltaknak. Az ellenőrzések éves ellenőrzési terv, más szervek jelzései, közérdekű bejelentések, vagy a hatóság elnökének kezdeményezése alapján végezhetők. Az idei esztendőben eddig 83 közbeszerzési eljárás vizsgálata kezdődött el, amelyek nyomán tíz büntetőjogi feljelentést tettek, harminc esetben kezdeményeztek jogorvoslati eljárást és öt esetben törvényességi felügyeleti eljárást. Továbbá ugyancsak öt esetben tett bejelentést a hatóság a Nemzeti Nyomozó Irodánál - emelte ki a szakember.

A bürokrácia csökkentése jegyében az utóbbi időszakban sok változás következett be a közbeszerzéseknél. Gyorsult az ügyintézést és csökkentek a határidők. Majd az elnök bővebben is kifejtette: gyorsult a hirdetmények kezelése és a hirdetmény nélküli eljárások ellenőrzése, beleértve a rendkívüli sürgősségre alapozott eljárásokat is. A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Döntőbizottság ügyintézési időtartama 2015-ben évi átlagos 24 napra javult. A jogsértést megállapító határozatok mindössze 14,8 százaléka ellen nyújtottak be az érintettek a bírósághoz keresetet - említett még néhány adatot Rigó Csaba. Ezen felülvizsgálati arány az elmúlt húsz év legjobb adata. Jelentősen, azaz 83,7 százalékra  emelkedett a Döntőbizottság pernyertességi aránya.

Annak érdekében pedig, hogy ismertebbé és közérthetőbbé váljon a közbeszerzések világa, a hatóság idén januárban elindította havi rendszerességgel a Közbeszerzési Akadémiát a fővárosban és vidéki helyszíneken, amelyen eddig mintegy ezren vettek részt. A 2011-ben piacra dobott Közbeszerzési Szemle című havi szaklap iránt 2015-ben is nagy volt a szakmai érdeklődés. Eközben a stratégiai együttműködési megállapodásokra is törekednek - szögezte le az elnök. Megerősítve ezt azzal, hogy beszámolt arról is: a jogszerű közbeszerzési magatartások elterjesztésére együttműködési megállapodást kötöttek többek között a Megyei Jogú Városok Szövetségével, a Magyar Tudományos Akadémiával és a Magyar Államkincstárral.

A fejlesztésekre azonban mindig szükség van, amit igazolnak a jövőre vonatkozó további tervek is. Rigó Csaba elárulta, hogy az eddigi tapasztalatok alapján az elkövetkező időszakban az Ellenőrzési Módszertan kidolgozása kerül a fókuszba. Az ellenőrzések mellett pedig a szolgáltató hatóság imázsának közérhetőbb kialakítását és fokozását szeretnék elérni, ami az ügyfélbarát, a bürokráciamentes folyamatok minél szélesebb körű bevezetésében ölthet testet. Ez alatt az elnök szerint egyaránt értendő a telefonos és személyes tanácsadás, a hatósági állásfoglalások és útmutatók értelmezése, vagy éppen az adatbázisok fejlesztése is. Eközben a szervezetnél új kommunikációs rendszert is szeretnének kialakítani, amelynek a lényege egy, az ügyfelek érdekéhez igazodó, egyszerű, akár okos telefonról is elérhető internetes közszolgálati portál működtetése. A Közbeszerzési Hatóság idei prognózisáról Rigó Csaba úgy fogalmazott: szeretnék elérni, hogy a tavalyi év teljesítményének legalább nyolcvan százalékát sikerüljön teljesíteni.

Rigó Csabával készült teljes interjút itt lehet meghallgatni:

 

A műsor együttműködő partnere a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány.