A jelentkezés menete

Ha a felhívásunk és a játékleírás felkeltette cége érdeklődését, akkor küldjön e-mailt a Szervező részére az alábbi e-mail címre: gr2@trendfm.hu. Az e-mailnek mindössze a cége nevét és a GR2 - műsorban való részvételi szándékát kell tartalmaznia.

A Szervező a cége részvételi szándékát jelző e-mail üzenetére 24 órán belül megküldi a jelentkezéshez szükséges

-          Adatlapot, mely a műsorhoz, játékhoz kapcsolódó, a Zsűri döntését megalapozó, orientáló kérdéseket tartalmaz,

-          Nyilatkozatot, mely a jelentkezési feltételeket, kritériumokat foglalja magában, és a

-          Szerződést, mely a kiválasztásra kerülő cégeknek a műsorban, játékban való részvételére vonatkozik.

A GR2 műsorban, játékban a részvétel csak azon cégek számára engedélyezett, akik érvényes jelentkezésüket az előírt határidőben és módon eljuttatják a Szervező részére. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nyilatkozatban foglalt kritériumoknak a jelentkező cégnek maradéktalanul meg kell felelnie.

A jelentkezést magyar nyelven, kizárólag a megfelelően és teljeskörűen kitöltött, cégszerűen aláírt Adatlapon, a cégszerűen aláírt Nyilatkozat és Szerződés csatolásával lehet benyújtani. Az Adatlap, a Nyilatkozat és a Szerződés sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható meg.

A jelentkezés határideje: 2018. március 14. 18 óra

A jelentkezés beadásának módja és helye:

-          személyesen vagy futár útján munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között a TrendFM székhelyén (1133 Budapest, Váci út 78/b.). A jelentkezési anyagot személyesen vagy futár útján zárt borítékban kell leadni és a borítékhoz hozzá kell tűzni az Adatlap mellékletét képező, előzetesen kitöltött átvételi elismervény nyomtatványt 2 példányban; vagy

-          postai úton ajánlott vagy tértivevényes küldeményként feladva 2018. március 14. határnapi beérkezéssel az alábbi postacímre: MŰSOR-HANG Zrt., 1133 Budapest, Váci út 78/b. A küldeményre szíveskedjenek ráírni „GR2 – jelentkezés”, valamint a jelentkező cég nevét.

-          A jelentkezést egy eredeti és egy másolati, cégszerűen aláírt példányban kell benyújtani.

A jelentkezés elbírálása:

A jelentkezési határidő lejártáig beérkezett jelentkezéseket a Szervező formai és tartalmi szempontból az érvénytelen jelentkezések kiszűrése érdekében megvizsgálja. Ekörben összeveti a Nyilatkozatban foglaltakat a hiteles nyilvántartásokkal, közzétételi helyeken szereplő információkkal (cégjegyzék, Cégközlöny, elektronikus beszámoló portál, a NAV nyilvántartásai).

A jelentkezés érvénytelen, ha

-          nem a megadott Adatlapon került benyújtásra

-          nem vagy hiányosan nyújtották be az Adatlapot

-          az Adatlap, a Nyilatkozat, vagy a Szerződés bármelyike nincs minden oldalon cégszerű aláírással ellátva

-          nem a megadott helyen, módon, határidőben került benyújtásra

-          olyan jelentkezőtől származik, aki nem felel meg a Nyilatkozatban foglalt jelentkezési feltételeknek

-          a Nyilatkozatban foglaltak az ellenőrzést követően valótlannak bizonyulnak.

Az érvényes jelentkezések közül a Zsűri választja ki a GR2 műsorban résztvevő 3 céget 2018. március 14. napjáig. A neves tanácsadó cégek képviselőiből, marketing szakemberekből álló Zsűri az Adatlap tartalma, a Nyilatkozatban foglalt információk, a szakmai tapasztalat alapján kialakult személyes benyomás alapján pontozásos rendszerben értékeli a jelentkezéseket. Minden zsűritag 1-10 pontig terjedő skálán szavaz az egyes jelentkezésekről. A szavazatok összesítése után a három legtöbb szavazatot elérő cég nyer részvételt a játékra annak figyelembevételével, hogy a részvételre kiválasztásra kerülő cégeknek különböző gazdasági szektort, iparágat kell képviselniük. Az elbírálás során előnyt élveznek azon jelentkezések, amelyek elhivatottságra, nyitottságra, fejlődési készségre utalnak és ezen jellemzők, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a Zsűri a játékban való részvételre legalkalmasabbnak talál és amely cégekben a legnagyobb fejlődési potenciált látja. Szavazategyenlőség esetén a fővédnök fenti szempontok és szakmai tapasztalata alapján kialakított véleménye, értékelése dönt.

A játékban való részvételre a Zsűri által kiválasztott 3 céget a Szervező közvetlenül értesíti.

A jelentkezések elbírálására 2018. március 22. napjáig kerül sor, melynek eredményéről a kiválasztott 3 cég bemutatkozójának honlapra feltöltésével a Szervező nyilvánosságra hozza.

Budapest, 2018. február