A budapesti távhőszolgáltatásban, ezáltal a főváros hőellátásában az első, nagyobb léptékű  (akár 10-20 MWth kapacitású) geotermikus projekt valósulhat meg a FŐTÁV Nonprofit Zrt. és  a jelentős nemzetközi geotermikus energiatermelési és projektfejlesztési portfóliót tulajdonló, izlandi gyökerekkel rendelkező Arctic Green Energy (Arctic) vállalat együttműködésével.

A projekt illeszkedik a FŐTÁV nemrégiben elfogadott középtávú üzleti stratégiájához, mely a működését a közeljövőben megkezdő egységes fővárosi közműtársaság, a BKM Budapesti  Közművek Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási szakmai céljait foglalja keretbe. A most aláírt  Együttműködési Megállapodás a projekt első érdemi szakaszára koncentrál, mely a  lehetséges helyszínek feltérképezését, a szükséges engedélyek megszerzését és a  teljes műszaki, gazdasági, jogi előkészítést foglalja magában.

A 2030-ra vonatkozó európai uniós klímavédelmi célkitűzések szerint az 1990. évi értékhez  képest 40%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, a megújuló energia  részarányának a bruttó végső energiafelhasználáson belül pedig el kell érnie a 32%-ot.

A klímavédelmi célok teljesítésében fontos szerep hárul a távhőszolgáltatói szektorra, nem  véletlenül szerepel a tavaly elfogadott Nemzeti Energiastratégiában a Zöld Távhő Program.  Az ebben megfogalmazott célkitűzés alapján a földgáz részarányát a távhőtermelésben  2030-ra a jelenlegi, országosan 70% feletti szintről 50%-ra kell csökkenteni, amelynek egyik  lehetséges eszköze a geotermikus energia minél nagyobb mértékű alkalmazása.

Magyarországon a távhőtermelést hatósági árak szabályozzák, ezért a fővárosban  megvalósuló geotermikus termelőegységek árazását is a Magyar Energetikai és  Közmű-szabályozási Hivatal fogja szabályozni.

A FŐTÁV kiemelt stratégiai célja – összhangban a Zöld Távhő Programmal és Budapest  klímavédelmi céljaival – a távhőpiac zöldítése, amelyben – a hulladékalapú hőtermelés  arányának növelése mellett – hosszú távon a geotermikus energia alapú kapacitások  létesítésének van kulcsszerepe a kedvező fővárosi adottságok kihasználásával. A társaság  hosszabb távú célja összesen mintegy 150-200 MWth geotermikus hőtermelő kapacitás  létesítése. Ezért a most aláírt megállapodást követően a FŐTÁV a későbbiekben is kész hasonló együttműködések kialakítására az Arctic-kal és további, hasonló színvonalú  szakmai referenciával rendelkező partnerekkel.

Az Arctic tevékenysége kiterjed a geotermikus energiát hasznosító erőművek és fűtőművek  tervezésére, létesítésére és üzemeltetésére, valamint a termelt villamos- és hőenergia  értékesítésére.

Egy 20 MWth kapacitással rendelkező létesítmény legalább 300.000-400.000 GJ/év geotermikus hőenergia megtermelését tenné lehetővé, amely 14.000-21.000 tonna/év CO2 kibocsátás-csökkenést, továbbá 20.000-30.000 kg/év helyi légszennyező anyag kibocsátás  elmaradását eredményezné. Egy ilyen teljesítményű geotermikus kútpár mintegy tízezer  átlagos budapesti háztartás teljes éves távhőigényét képes biztosítani.