Jóllehet, már három évtizede működnek Magyarországon vegyes vállalatok - annál is inkább, hiszen jó ideig csak ebben a formában érkezhetett hozzánk külföldi működő tőke -, a Joint Venture Szövetség (JVSz) csak húsz évvel ezelőtt jött létre. Nem is a mai formájában, hanem először klubként, majd később egyesületként - emlékezik vissza a kezdetekre a JVSz elnöke. Tálos Péter szerint annak idején főként azért alakították meg a szervezet, mert a Magyarországon beruházó külföldiek szerették volna, ha a saját embereik itt, a helyszínen, alapvetően üzleti szövetségi keretben tájékozódhatnak arról, hogy mi történik a

pénzükkel, s egyszersmind a külföldi menedzserek ügyes-bajos dolgait is felügyelik. Küldetésüknek alapvetően két fő célja volt, s ez mára sem sokat változott: a magyar gazdaság versenyképessé tétele érdekében igyekezzenek hozzájárulni a külföldi működő tőke beáramlását ösztönző környezet kialakításához és az innováció kultúrájának meghonosításához.

A gazdaság versenyképességének megalapozása és fokozása azóta is központi kérdés, amelynek megvalósításához a Joint Venture Szövetség is igyekszik hozzájárulni - húzta alá az elnök, aki egy személyben gyakorló üzletember is, a PCE Paragon Solutions Kft. ügyvezető
igazgatója. Ahogy fogalmazott, rendszeresen nagyon komoly érdekképviseleti munkát végeznek, igyekeznek szorosan együttműködni a mindenkori kormányzattal. Fontos küldetésük ma is, hogy segítsék a külföldi tőke beáramlását és az innováció fejlesztését. Igaz ugyan, hogy vannak szakmai kamarák is, és hozzájuk hasonló feladatot látnak el - ismerte el a Tálos -, de azok általában egy-egy szakmára koncentrálnak. A Joint Venture Szövetségben viszont szinte minden ágazat képviselteti magát. Nem ágazati specialisták, de a gazdaság alapvető kérdéseivel kapcsolatban egységes álláspontot képviselnek, hangsúlyozottan pártpolitika mentesen. Ahogyan nincsen a JVSz tagjainak önálló mandátumuk sem a döntésekben, de a döntésre jogosultakat tudják segíteni véleménnyel, tanácsadással még az egyes ügyek előkészítési szakaszában. Így a Szövetség segédkezett egyebek mellett az új polgári törvénykönyv, a büntető törvénykönyv előkészítésében, a versenytörvény módosításában, a munka törvénykönyvének gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben és fajsúlyos észrevételeket tettek az adózási javaslatokkal, a reklámtörvénnyel és a korrupció-ellenes törvénnyel kapcsolatban. Az elnök saját sikerként éli meg, hogy volt több olyan javaslatuk, amelyeket később láttak a törvénytervezetben vagy a már elfogadott jogszabályban. A felsoroltak mellett ugyancsak építő jellegű észrevételei voltak a JVSz-nek az uniós-források hatékony felhasználásában, miután tagjai a GOP, GINOP monitoring bizottságának, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Vállalkozásfejlesztési
Tanácsának, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámkapcsolattartó csoportjának.

Arra a kérdésre, hogy jelenleg milyennek ítéli a magyarországi befektetői környezetet, Tálos Péter leszögezte: Magyarország ma is vonzó a külföldi befektetők számára, ám ennek megítélésére nem lehet egységes szempontrendszert megfogalmazni. Az üzletember dolgozott Finnországban, Hongkongban és az Amerikai Egyesült Államokban is, így bőven van viszonyítási alapja, ám vallja, hogy minden befektető számára más és más a fontos. Attól függően is eltérnek az elvárások, hogy az adott befektető a világ mely részének üzleti környezetéhez szocializálódott, de például annak függvényében is mások az igények, hogy az a külföldi cég nagyobb vagy kisebb vállalkozás formájában kíván-e megjelenni a magyar piacon.

Ami azonban kétségtelenül nagy változás a két vagy három évtizeddel ezelőtti magyarországi adottságokhoz képest, az az infrastruktúra jelentős fejlődése. Ma el lehet mondani, hogy például a magyarországi aszfalt utak sűrűsége a V4-ek viszonylatában kiváló, és üzleti
szempontból az infrastruktúra kiemelt fontosságú - fogalmazott a mintegy kétszáz tagot számláló JVSz elnöke.

A Magyarországra áramló külföldi működő tőke mennyiségének értékelésével kapcsolatban az üzletember arra figyelmeztetett, hogy semmiképpen sem szabad olyan szempontból értékelni a beérkező invesztíciót, mint az 1990-es években, amikor ömlöttek az országba a
befektetések. Ma már sokkal visszafogottabb a tőkefolyam, ám ennek ellenére vannak komoly fejlesztések és beruházások. Ahogyan az egyes országokból érkező beruházások sem kategorizálhatók már olyan értelemben, mint hajdan. Napjainkban is jönnek németek, franciák, olaszok, de már meghatározó magyar nagyvállalatok is vannak a hazai piacon, mint például a Mol-csoport. Abban pedig végképp téved a közvélemény, ha azt hiszik, a kormányon múlik, mennyi működő tőke érkezik Magyarországra. A hazai piacon 2016-ban már viszonylagos jogbiztonságban tevékenykedhetnek a befektetők, ám nem kelhetünk
versenyre így sem például az angolszászok üzleti jogbiztonságával. A biztonságos háttér hiánya pedig leginkább a kisebb cégeket tántorítja el az invesztícióktól.

A rendszerváltást még egyetemistaként megélő Tálos Péter úgy véli, a 2014-2020-as időszak legnagyobb kihívása, vajon Magyarország ki tudja-e használni azt a történelmi esélyt, amelyet az innováció fejlesztéséhez rendelkezésre álló milliárdok révén kap. A következő
uniós finanszírozási ciklusban fontos cél, hogy a források mintegy hatvan százaléka a vállalkozásokhoz kerüljön, amelyek így fejleszteni tudnak. A nagy kérdés pedig az, hogy ez a jelentős összeg mennyire hasznosul. Amennyiben sikerül elterjeszteni itthon a fejlett európai
innováció kultúráját, nem ragadnánk bele a három százalék körüli gazdasági növekedésbe, és ismét elérhetnénk a négy-öt százalékos szintet. A magyar gyökerű innovatív vállalkozások végre kinőhetnék magukat, számukra nem csak az Európai Unió, de az egész világ
meghódítható piacot jelentene - vélekedik az elnök. - Jól tudjuk, itthon Dunát lehet rekeszteni a remek ötletekkel, de azok valahol útközben mindig elvesznek. Ha sikerül az innovációs kitörés, az majd arra inspirálja a külföldön élő magyarokat, hogy térjenek haza. Csak meg kell teremteni azt a helyzetet, hogy aki magyarul beszél és a magyar kultúrát ismeri, itthon érezze azt, megvan az esélye a valódi sikerre.

A műsor együttműködő partnere a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány.