Homolya Róbert szerint az európai vasutasszakmában egyetértés van arról, hogy a vasúti pályák felújításával és az eszközök modernizálásával gyakorlatilag a legzöldebb közlekedési-szállítási módot lehet létrehozni. Az Európai Unió vezetésének is kiemelt szándéka, hogy drasztikusan csökkentse az utakon futó kamionok számát.

Homolya Róbertet Andor Attila kérdezte.

A témában az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közössége, amelynek a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület is a tagja, közzétette A vasút prioritásai az Európai Zöld Egyezményben („Rail’s priorities for the European Green Deal”) című dokumentumát. Az írásbeli állásfoglalás kimondja: az EU tagállamainak olyan politikai intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek lehetővé teszik a közlekedés 2050-re történő dekarbonizációját a vasútra történő forgalomáttereléssel.

A legfontosabb megállapítások:

Átfogó szakpolitika: Az Európai Zöld Egyezménnyel az EU-nak és a tagállamoknak ambiciózus, ugyanakkor reális célokat kellene kitűzniük a 2030/40/50-es évekre az EU közlekedésének dekarbonizálásához. A vasútra történő átállást a vasúti teherforgalom tekintetében EU-s cselekvési tervvel és nemzeti intézkedésekkel, a személyszállítás vonatkozásában pedig az 1000 km-en túli, határokon átívelő közlekedéssel szükséges segíteni. Támogatni kell a társadalmi határköltségek átvállalását a közlekedésben, vagyis be kell vezetni a „fizető szennyező” és „fizető felhasználó” elvét.

Támogatás és finanszírozás: Jelentősen meg kell növelni az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közlekedési költségvetését. A vasúti infrastruktúra fejlesztése mellett különösen fontosak a vasútvonalak további villamosítását, a vasutak további digitalizálását és a vasúti teherforgalom további zajcsökkentését segítő beruházások. Jelentős támogatást kell biztosítani az alágazati kutatáshoz és innovációhoz. Segíteni kell a magánbefektetések növelését a vasúti projektekben.

Egyenlő lehetőségek a vasútnak: Ahhoz, hogy a vasút egyenlő résztvevőként versenyezhessen a többi közlekedési és szállítási formával, az Európai Zöld Egyezménynek segítenie kell az EU-ban való közlekedés erőteljes szénárazását. Főként a nemzetközi repülésben, illetve a tengeri szállításban felhasznált energia megadóztatását kell lehetővé tennie, és meg kell szüntetnie a repülés támogatását. Ezenfelül még átfogóbbá kell tennie az úthasználati díjak alkalmazását.

A további prioritási irányelvek az Európai Zöld Egyezményben magukban foglalják az alacsony kibocsátású közlekedés népszerűsítését az Erasmus+ programokban, a határokon átívelő kölcsönös átjárhatóságot a TEN-T (transzeurópai közlekedési hálózat) szabályozásának bevezetésével, a vasúti és közúti közlekedés közötti kölcsönös átjárhatóságot és az Európai Zöld Egyezmény érvényesítését valamennyi EU-s rendelkezésnél, a zöld energiára történő áttérés felgyorsítása és a fenntartható városok fejlesztése érdekében.

További rendelkezésként az EU-nak, illetve tagállamainak ideiglenesen szüneteltetni kellene a vasúti pályahasználati díjakat, csökkenteni a vasúti teherszállítás vámbiztosíték-terheit, népszerűsíteni a fenntartható turizmust és fejleszteni az ökocímkézési rendszert a közlekedésben, hogy az utasok és a szállítók megalapozott, felelős döntéseket hozhassanak.