A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szereplők – szakpolitikusok, felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások és szakmai szervezetek – kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek, az intelligens szakosodási stratégia mentén fokozva egy-egy térség innovációs képességét. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ezért – az egyetemi központokra építve és a térségi innovációs környezet meghatározó szereplőinek legfőbb erősségeire koncentrálva – olyan új találkozási pontokat kíván létrehozni a Területi Innovációs Platformok programsorozat keretében, amely új szemlélettel segíti elő az információáramlást, a tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést. A rendezvénysorozat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai szerepvállalásával valósul meg.

A veszprémi Pannon Egyetem a kutatás-fejlesztési tevékenységének fókuszában az ipari partnerek igényeire alapozott KFI portfólió fenntartása és bővítése áll. Az egyetem nemzetközi szinten is elismert innovációs tevékenységet folytat.

„Az innovációs képesség egyik mérőegysége a bejelentett és megvalósított innovációs oltalmak száma, amely tekintetében a Pannon Egyetem - magyarországi viszonylatban - kiemelkedően jól teljesít, hiszen 1 európai, 23 bejelentett, valamint 17 elfogadottszabadalommal rendelkezik, melyek közül több is a MOL Nyrt.-vel közös kutatás-fejlesztés eredménye” – hangsúlyozta Prof. Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

A PE szakmai portfóliójának fontos területe a környezettechnológia, amelyben jelentős hagyományokkal és számos tudományterületen kiemelkedő kutatási eredményekkel rendelkezik. Ennek hangsúlyos elemei a vízkezelési technológiák, a fenntartható mezőgazdaság, a bio-és nanotechnológia, a környezetbarát motor-hajtóanyagok és hajtási módok, a hulladékszegény technológiák kutatása és fejlesztése, valamint az ellátási láncok optimalizálása.

„A Pannon Egyetem technológiai, üzleti és piaci kihívásokra keres és nyújt megoldást tudományos kutatásai révén. A továbbiakban is támogatjuk egyetemi kapcsolati hálónkon keresztül az innovatív kutatási ötletek és eredmények széles körű üzleti hasznosítását és dinamikusan fokozzuk gazdasági kapcsolataink ágazati szintű szétterjedését.” – fogalmazott Csillag Zsolt kancellár.

Birkner Zoltán, az NKFI Hivatal elnöke hangsúlyozta: „Elkezdődött az innováció új korszaka, melynek  köszönhetően a megújított hazai KFI környezet és finanszírozási struktúra hatékonyan, a piaci igényekre reagálva képessé válik Magyarország versenyképességének fokozására. E törekvésben a Pannon Egyetem kiemelkedő szerephez jut a jövőben.”

A novemberben elindult országos programsorozat a szereplők együttműködése érdekében egy-egy térség legfontosabb innovációs szereplőit – egyetemeket, kutatóintézeteket, nagyvállalatokat, kkv-kat, startupokat, klasztereket, inkubátorokat, akcelerátorokat, üzleti angyalokat, országos kamarai hálózatokat – kívánja megszólítani a lehető legszélesebb körben.

Nagy Károly járt a helyszínen. Itt hallgatja meg az erről készült összeállítást.